Selasa, 20 Februari 2018 | 8:38am

Teliti perjanjian jual beli, bersyarat atau tidak?

KUALA LUMPUR: Ramai yang terperangkap dalam urusan jual beli hartanah. Sama ada pihak yang memasuki perjanjian itu memang benar tertipu atau kerana mereka yang memasuki perjanjian itu tidak mengetahui atau memahami apa yang ditandatangani.

Perjanjian jual beli boleh menjadi suatu perjanjian beli yang bersyarat atau perjanjian jual beli tanpa syarat.

Yang membezakan di antara keduanya ialah di dalam perjanjian jual beli bersyarat, ada beberapa syarat yang dinyatakan dan yang perlu dipatuhi atau dilakukan terlebih dulu, sebelum perjanjian terbabit menjadi tidak bersyarat.

Setiap transaksi adalah berbeza dan peguam hartanah yang mahir, tahu perjanjian bentuk bagaimana yang harus diguna pakai dengan melihat kepada butiran dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual beli berkenaan.

Dalam transaksi jual beli bersyarat, deposit tidak sepatutnya dibayar terus kepada penjual. Ini kerana kedudukan perjanjian itu masih belum berkuatkuasa sehingga syarat yang dinyatakan di dalam perjanjian itu sudah dipatuhi.

Antara contoh perjanjian jual beli bersyarat ialah apabila hartanah yang hendak dijual itu mempunyai sekatan kepentingan keatasnya, yang mana hartanah itu tidak boleh dijual beli atau digadaikan tanpa kebenaran dari pihak berkuasa negeri.

Perjanjian itu kemudiannya menjadi perjanjian tidak bersyarat dan tempoh penyempurnaan perjanjian bermula apabila kelulusan itu diperolehi.

Satu lagi contoh perjanjian bersyarat ialah apabila hartanah yang dibeli oleh penjual daripada pemaju, kemudiannya mahu dijual kepada pembeli baharu.

Sekiranya nama penjual belum dimasukkan ke dalam suratan hakmilik, perjanjian jual beli berikutnya di antara penjual dan pembeli baharu belum boleh berkuatkuasa, sehingga pindah milik pertama di antara pemaju dan penjual telah disempurnakan terlebih dahulu.

Dalam perjanjian bersyarat, deposit atau lain-lain wang yang hendak dibayar oleh pembeli, sepatutnya dipegang oleh peguam pembeli atau peguam penjual sebagai pemegang amanah.

Jika terdapat wang deposit yang telah dibayar kepada ejen hartanah, ejen itu juga harus memegang wang terbabit dan tidak dibayar kepada mana-mana pihak, termasuk komisen jualan ejen, sehingga perjanjian itu menjadi perjanjian tidak bersyarat.

Sekiranya syarat yang dinyatakan itu tidak boleh dipatuhi dalam masa yang dipersetujui bersama, perjanjian berkenaan akan terbatal dan apa-apa wang yang telah dibayar hendaklah dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Cara terbaik untuk memastikan kepentingan beberapa pihak kepada perjanjian jual beli dilindungi ialah dengan melantik peguam hartanah untuk mewakili mereka.

INFO

Maklumat lanjut mengenai Pameran Hartanah MyRumah boleh hubungi 012-6560263 (Haslan) atau e-mel ke [email protected]

Penulis ialah peguam di Tetuan Nazri Azmi Islinda di Bandar Sri Permaisuri, Cheras.

Berita Harian X