IKLAN WEB

Ibu Pejabat NSTP
1300-22-NSTP (6787)

Cawangan Negeri NSTP
Sila layari http://www.nstp.com.my/branches/

Kenapa mengiklan di BH?

BH adalah antara media terbesar dalam kategori media cetak dan elektronik di negara ini dengan keupayaan untuk menjangkau pasaran secara pantas dan pada masa sama menyediakan pembaca kepada maklumat menyeluruh yang ditujukan menerusi edisi nasional.

Pengiklan akan mendapati yang pembaca BH berfikiran terbuka yang dapat menerima produk dan perkhidmatan baru.

Iklaneka

Notis guaman / Iklan lelong: 03-22823380
Pusat Khidmat Pelanggan: 1300-808-123 | 03-22996000
Email: [email protected]
Layari www.1k.com.my untuk maklumat lanjut.

Sila hubungi Eksekutif Jualan kami di talian 03-20569503 atau 03-20567125.