Rabu, 10 Februari 2016 | 7:41am

Peningkatan kos sara hidup

BERDASARKAN IHP secara umumnya harga meningkat 29 peratus dalam tempoh 10 tahun, antara 2005 dan 2015. Peningkatan harga jauh lebih rendah daripada peningkatan pendapatan isi rumah.
BERDASARKAN IHP secara umumnya harga meningkat 29 peratus dalam tempoh 10 tahun, antara 2005 dan 2015. Peningkatan harga jauh lebih rendah daripada peningkatan pendapatan isi rumah.

SEJAK kebelakangan ini sering diperkatakan mengenai peningkatan kos sara hidup.

Ramai berpendapat kos sara hidup telah meningkat. Persoalannya, adakah peningkatan kos sara hidup di Malaysia suatu realiti atau cuma sebagai suatu retorik?

Secara umumnya, peningkatan kos sara hidup berlaku kerana peningkatan pendapatan individu untuk suatu jangka masa tidak dapat menampung peningkatan harga barangan atau perkhidmatan yang sama untuk jangka masa terbabit.

Justeru, ada tiga faktor yang perlu dilihat untuk merumuskan berhubung peningkatan kos sara hidup. Faktor berkenaan adalah peningkatan pendapatan, peningkatan harga barangan dan perkhidmatan yang digunakan dan juga barangan dan perkhidmatan yang digunakan mestilah tidak berubah.

Andaikan seseorang menggunakan barangan dan perkhidmatan yang benar-benar sama. Jika peningkatan harga barangan dan perkhidmatan itu lebih tinggi daripada peningkatan pendapatannya, maka individu terbabit menghadapi peningkatan kos sara hidup.

Namun perlu diingat kebiasaannya setiap orang akan mengubah barangan dan perkhidmatan yang digunakan untuk suatu jangka masa yang panjang. Perubahan ini sama ada membabitkan pertukaran kepada barangan gantian yang lain atau barangan yang sama tetapi mempunyai kualiti yang lebih tinggi.

Perubahan cita rasa individu ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor individu itu sendiri. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk mengubah cita rasa mereka apabila pendapatan mereka berubah atau yang dipanggil kesan pendapatan.

Apabila pendapatan individu meningkat, mungkin mereka akan menggunakan barangan dan perkhidmatan yang berbeza, atau sekurang-kurangnya mereka akan bertukar kepada barangan serupa yang lebih berkualiti. Keadaan ini adalah adalah kesan gantian disebabkan oleh perubahan taraf hidup individu.

Sejauh mana kesan gantian ini berlaku bergantung kepada sejauh manakah seseorang individu itu melonjakkan dirinya ke dalam kumpulan pendapatan yang lebih tinggi.

Bagi perubahan pendapatan yang lebih ketara, tidak mustahil seseorang individu itu akan mula menggunakan barangan dan perkhidmatan yang tidak pernah digunakan sebelum itu. Mereka mungkin terus menggantikan barangan bawahan kepada barangan normal atau barangan mewah. Umpamanya, mereka mengunjungi restoran di hotel mewah yang tidak pernah dikunjungi sebelum itu.

Faktor kedua mempengaruhi perubahan cita rasa individu adalah tahap pembangunan ekonomi negara. Cita rasa rakyat untuk sebuah negara maju tidak sama dengan cita rasa rakyat di negara tidak membangun atau sedang membangun.

Umpamanya, barangan import di pasaran Malaysia pada dekad 1970-an tidak sebanyak sekarang sama ada dari segi kuantiti mahu pun pilihan. Pada masa itu restoran makanan segera francais dari luar negara dianggap sebagai mewah yang dikunjungi oleh orang yang berpendapatan tinggi, kini adalah sesuatu yang biasa dikunjungi oleh semua golongan.

Dalam pada itu, keterbukaan pasaran negara juga memberi kesan kepada harga barangan. Pergerakan barangan merentasi sempadan tanpa sekatan menyamakan harga barangan di seluruh dunia, kerana berlakunya proses arbitraj. Perbezaan harga cuma disebabkan oleh kos transaksi.

Amalan dasar perdagangan bebas telah meletak Malaysia di tahap pembangunan ekonomi seperti sekarang, namun kita juga menghadapi peningkatan harga secara umum untuk barangan dan perkhidmatan.

Justeru, faktor tahap ekonomi negara juga perlu dilihat di dalam menilai sama ada isu kos sara hidup adalah sesuatu yang benar atau sekadar persepsi. Perubahan struktur ekonomi turut mengubah struktur sosial. Cara hidup rakyat telah berubah mengikut gelombang pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan bulanan purata isi rumah di Malaysia pada 2004 adalah RM3,250, namun ia meningkat kepada RM6,141 pada 2014, iaitu peningkatan 89 peratus dalam tempoh 10 tahun.

Berdasarkan indeks harga pengguna (IHP) Jabatan Perangkaan Malaysia, secara umumnya harga meningkat 29 peratus dalam tempoh 10 tahun, antara 2005 dan 2015. Peningkatan harga jauh lebih rendah daripada peningkatan pendapatan isi rumah. Ini bermakna, jika sekiranya sesebuah isi rumah tidak mengubah corak perbelanjaan mereka, kesan daripada peningkatan harga mungkin mampu dibendung.

Berdasarkan senario di atas, jelas peningkatan harga barangan dan perkhidmatan secara amnya bukanlah penyebab utama kepada peningkatan kos sara hidup. Perubahan cara hidup dilihat lebih relevan dari segi tekanan terhadap kos sara hidup.

Kebanyakan isi rumah telah memperbaiki taraf hidup mereka hasil dari peningkatan peluang ekonomi di dalam negara dan peningkatan taraf pendidikan. Untuk jangka panjang, kumpulan isi rumah yang berjaya meningkatkan taraf hidup mereka sebenarnya menggunakan barangan dan perkhidmatan yang berbeza.

Dari segi corak perbelanjaan, makanan dan minuman tanpa alkohol mewakili 30 peratus daripada pemberat IHP. Pemberat ini adalah selari dengan corak perbelanjaan purata isi rumah.

Walaupun peningkatan harga untuk makanan dan minuman tanpa alkohol untuk tempoh 10 tahun adalah 48 peratus, kesan yang dirasai oleh purata isi rumah adalah seolah-olah melebihi daripada kadar terbabit.

Ini adalah kerana kesan pendapatan isi rumah. Yakni, isi rumah yang berjaya meningkatkan pendapatan, turut mengubah corak penggunaan mereka lebih cenderung kepada barangan lebih "berkualiti", justeru lebih mahal.

Dalam pada itu, ekonomi secara keseluruhannya condong ke arah budaya perkhidmatan. Perkhidmatan dahulunya mungkin percuma, kini perlu dibayar. Oleh kerana perubahan ini telah dibudayakan, rata-rata pengguna tiada pilihan terpaksa menerima hakikat untuk memasukkannya sebagai sebahagian daripada perbelanjaan mesti bukan sebagai suatu pilihan.

Umpamanya, pemilikan kenderaan motokar persendirian menjadi satu kebiasaan. Golongan yang dahulunya bergantung kepada kenderaan awam, kini beralih kepada penggunaan kenderaan persendirian. Kesannya, segala perbelanjaan sampingan berkaitan penggunaan motokar turut meningkat, seperti bayaran pakir dan tol lebuh raya.

Apa yang dilalui oleh masyarakat umum sekarang adalah suatu fenomena ke arah pencapaian status negara maju. Namun satu kesedaran perlu diwujudkan kepada orang awam berhubung kepentingan ekonomi hijau, yakni pembangunan ekonomi yang mapan dengan mengambil kira faktor kerosakan alam sekitar.

Penggunaan kenderaan bermotor, umpamanya, perlu di kawal. Pembudayaan penggunaan kenderaan awam perlu dipupuk, selari dengan pembangunan ekonomi.

Budaya sebegini bukan sahaja mampu mengurangkan kos membaik pulih kerosakan alam masa hadapan, malahan turut berkesan menangani peningkatan kos sara hidup.

Penulis ialah Fello Penyelidik Kanan, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER)

Berita Harian X